Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen


VUOSIKOKOUS 14.2.2005

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5 § Vuoden 2004 toimintakertomuksen hyväksyminen

6 § Vuoden 2004 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus

7 § Vuoden 2004 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

8 § Kerhon puheenjohtajan ja sihteerin valinta

9 §
A) Johtokunnan jäsenten (2) valinta. Erovuorossa E. Niemiaho ja J. Paitsola. Jatkavia jäseniä E Moilanen ja A. Löytynoja
B) Varajäsenen valinta (1) (erovuorossa M. Sumen). Jatkava varajäsen V. Karvonen
C) Huutokauppatoimikunnan valinta. Jäseniä tällä hetkellä meklari A. Jaakola, E. Niemiaho, A. Löytynoja, A. Harvola, A. Tirkkonen

10 § Tilintarkastajien valinta. Varsinaisina tilintarkastajina v. 2004 on toiminut Tuomo Koivu ja Mikko Autti. Varatilintarkastajana v. 2004 on toiminut Antti Räsänen ja Seppo Timonen.

11 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2005

12 § Jäsenmaksun hyväksyminen vuodelle 2005

13§ Valtakunnallisten huutokauppojen provisiosta päättämnen.

13 § Ilmoitusasiat

14 § Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

Vuosi oli kerhon 42 toimintavuosi.

JÄSENET

Jäseniä oli vuoden lopussa 130, joista 90 kuului myös Numismaatikkoliittoon. Pelkästään Oulun kerhon jäseniä oli 40. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet on erotettu. Jäsenmaksun suuruus on ollut 7 e. Liittojäsenen jäsenmaksu on ollut 34e sisältäen kerhon jäsenmaksun.

KOKOUKSET

Toimintavuoden aikana kerho kokoontui 14 kertaa, joista 6 kertaa kevätkaudella ja 8 syyskaudella. Lukuihin sisältyvät huutokaupat. Vakuutusyhtiö Tapiolan edustaja on käynyt esittelemässä kokoelmien vakuuttamista 8.11. Kokouksiin on osallistunut 15- 28 jäsentä kerrallaan. Yhteensä kuukausikokouksissa kävijöitä on ollut 293. Kokouspaikkana on ollut Oulun Lyseo.

JOHTOKUNTA

Johtokunta on kokoontunut vuonna 2004 neljä kertaa. Merkittävimpänä asiana on ollut omien www- sivujen perustaminen. Johtokunnan ovat muodostaneet seuraavat jäsenet:
- Johtokunnan puheenjohtaja Timo Klemetti
- Varapuheenjohtaja Juhani Paitsola
- Johtokunnan sihteeri, jäsenasiat, tiedotus sekä www- sivut Esa Moilanen
- Varainhoitaja, juhlat ja huutokauppalistat Aki Löytynoja
- Arkistot ja huutokauppatoiminta Eero Niemiaho

HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS

Kerho on järjestänyt kaksi valtakunnallista huutokauppaa 21.2 ja 27.9. ja kokousten yhteydessä on ollut pikahuutokauppoja. Tarvikevälityksessä on pyritty toimittamaan tarvikkeita jäsenille edulliseen tukkuhintaan.
  • Tarvikevälitys, huutokaupanhoitaja ja meklari Aarne Jaakola.
  • Huutokauppatoimikunta: Eero Niemiaho, Aki Löytynoja ja Atte Harvola ja Auvo Tirkkonen
  • Huutokauppalistojen digitaalikuvat Markku Sumén
MESSUT, JÄSENHANKINTA JA NÄYTTELYT

Kerhon esilläolosta antiikki- ja keräilymessuilla ja jäsenhankinnasta ovat vastanneet Eero Niemiaho ja Aarne Jaakola.

EDUSTUSTOIMINTA NUMISMAATIKKOLIITOSSA

Kevätkokouksessa Turussa 27.3.2004 kerhon edustajina toimivat Markku Sumén ja Auvo Tirkkonen. Syyskokouksessa Tampereella 23.10.2004 kerhon edustajina toimivat Timo Klemetti ja Esa Moilanen

MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT

- Tilintarkastajat Mikko Autti ja Tuomo Koivu
- Varatilintarkastajat Antti Räsänen ja Seppo Timonen
MUU TOIMINTA

Jäsen Auvo Tirkkonen on julkaissut kerhon www- sivuilla tutkimuksen Suomen harvinaisimmista seteleistä. Tämä tutkimus antaa uutta tietoa seteleiden rariteettiluokitukseen ja täydentää jo vanhentunutta kirjallista tietoa.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005

KOKOUKSET

Kerho järjestää vuoden aikana 17 kokoontumista. Lukuun sisältyvät valtakunnalliset huutokaupat. Kokoukset pidetään joka kuukauden toinen maanantai ja siitä kaksi viikkoa eteenpäin www- sivuilla ja jäsenkirjeissä olevan aikataulun mukaisesti. Kokouksia ei kuitenkaan ole kesä-, ja heinäkuussa. Helmikuun ensimmäinen kokous on sääntömääräinen vuosikokous ja joulukuun kokous on pikkujoulukokous. Pyritään saamaan esitelmiä kokouksiin.

HUUTOKAUPAT

Kerhon huutokauppatoiminnasta vastaa huutokauppatoimikunta. Kerhon tavoitteena on saada järjestetyksi vuoden 2005 aikana kaksi valtakunnallista huutokauppaa. Lisäksi jokaisessa kuukausikokouksessa on jäsenistön aktiivisuudesta riippuen pienempiä huutokauppoja.

MATERIAALIPALVELUT JÄSENISTÖLLE

Toimintavuoden aikana kerho ostaa keräilytarvikkeita, ja välittää niitä lähes omakustannushintaan jäsenistölleen. Toimintaa jatketaan ja pyritään edelleen monipuolistamaan.

WWW-SIVUT

Jatketaan sivujen kehittämistä. Sisällöntuottajia tarvitaan lisää. Pidetyt esitelmät julkaistaan www- sivuilla.

NUMISMAATIKKOLIITON TOIMINTA

Yhdistys lähettää edustuksen liiton kokouksiin. Pyritään saamaan yhdistyksen jäsen uudelleen liiton hallitukseen.

TALOUS

Kerhon jäsenmäärä on 130. Kerhon runkotulon muodostaa jäsenmaksukertymä, joka on tällä jäsenmäärällä 130 x 7euroa. Lisäksi toimintaa pyöritetään huutokauppatuloilla ja välitystoiminnasta mahdollisesti kertyvillä tuotoilla. Kerho tehtävänä ei ole kerätä pääomia, vaan mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään sääntöjen mukaisen toiminnan edistämiseen.

NÄYTTELYTOIMINTA JA JÄSENHANKINTA

Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille.


Sähköpostiosoite