Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen


VUOSIKOKOUS 13.2.2006

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5 § Vuoden 2005 toimintakertomuksen hyväksyminen

6 § Vuoden 2005 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus

7 § Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

8 § Kerhon puheenjohtajan, varainhoitajan ja sihteerin valinta

9 §
A) Johtokunnan jäsenten (2kpl) valinta. Erovuorossa E Moilanen ja A. Löytynoja. Jatkavia jäseniä E. Niemiaho ja J. Paitsola
B) Varajäsenen valinta (1kpl) (erovuorossa varajäsen V. Karvonen). Jatkava varajäsen M. Sumén
C) Huutokauppatoimikunnan valinta. Jäseniä vuonna 2005 olleet meklari A. Jaakola, E. Niemiaho, A. Löytynoja, A. Harvola, A. Tirkkonen

10 § Tilintarkastajien valinta
A) Varsinaisina tilintarkastajina v. 2005 on toiminut Markku Mikkonen ja Mikko Autti
B) Varatilintarkastajana v. 2005 on toiminut Antti Räsänen ja Seppo Timonen

11 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2006
12 § Jäsenmaksun hyväksyminen vuodelle 2006 (2007)
13 § Muut asiat ja ilmoitusasiat (huutokauppasäännöstö, kunniajäsenet)
14 § Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Vuosi oli kerhon 43 toimintavuosi.

JÄSENET

Jäseniä oli vuoden 2005 lopussa 131(130), joista 95 (90) kuului myös Numismaatikkoliittoon. Pelkästään Oulun kerhon jäseniä oli 36 (40) (suluissa vuoden 2004 luku). Jäsenmaksunsa vuonna 2005 maksamatta jättäneet on poistettu jäsenrekisteristä 30.11.2005. Jäsenmaksun suuruus on ollut 7 e. Liittojäsenen jäsenmaksu on ollut 34e sisältäen kerhon jäsenmaksun.

KOKOUKSET

Toimintavuoden aikana kerho kokoontui 15 kertaa, joista 8 (6) kertaa kevätkaudella ja 7 (8) syyskaudella. Lukuihin sisältyvät valtakunnalliset huutokaupat. Kokouksiin on osallistunut 14- 26 (15-28) jäsentä kerrallaan. Yhteensä kuukausikokouksissa kävijöitä on ollut 298 (293). Kokouspaikkana on ollut Oulun Lyseo.(Suluissa jälleen vuoden 2004 luvut)

JOHTOKUNTA

Johtokunta on kokoontunut vuonna 2005 kolme kertaa. Johtokunnan ovat muodostaneet seuraavat jäsenet:
- Johtokunnan puheenjohtaja Timo Klemetti
- Varapuheenjohtaja Juhani Paitsola
- Johtokunnan sihteeri, jäsenasiat, tiedotus sekä www- sivut Esa Moilanen
- Varainhoitaja, juhlat ja huutokauppalistat Aki Löytynoja
- Arkistot ja huutokauppatoiminta Eero Niemiaho

HUUTOKAUPPATOIMINTA JA TARVIKEVÄLITYS

Kerho on järjestänyt kaksi valtakunnallista huutokauppaa 28.2 ja 26.9. Kuukausikokousten yhteydessä on ollut myös pikahuutokauppoja. Tarvikevälityksessä on pyritty toimittamaan laadukkaita tarvikkeita jäsenille edulliseen tukkuhintaan.
  • Tarvikevälitys, huutokaupanhoitaja ja meklari Aarne Jaakola.
  • Huutokauppatoimikunta: Eero Niemiaho, Aki Löytynoja, Atte Harvola, Auvo Tirkkonen ja Markku Sumén
MESSUT, JÄSENHANKINTA JA NÄYTTELYT

Kerhon esilläolosta antiikki- ja keräilymessuilla sekä siellä tapahtuneesta jäsenhankinnasta ovat vastanneet Eero Niemiaho ja Aarne Jaakola. Tavoitteena on ollut liittojäsenten määrän nostaminen yli sadan. Www- sivut ja sähköposti ovat tuoneet myös uusia jäseniä.

EDUSTUSTOIMINTA NUMISMAATIKKOLIITOSSA

Numismaatikkoliiton Kevätkokouksessa Lapualla 12.-13.3.2005 kerhon edustajina toimivat Aki Löytynoja ja Rauno Mäkitalo. Paikalla olivat myös Auvo Tirkkonen ja Aarne Jaakola. Syyskokouksessa Polvijärvellä 15.- 16.10.2005 kerhon edustajina toimivat Auvo Tirkkonen ja Markku Sumén.

MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT

- Tilintarkastajat Markku Mikkonen ja Mikko Autti
- Varatilintarkastajat Antti Räsänen ja Seppo Timonen

MUU TOIMINTA

Kerho on onnitellut 400-vuotiasta Oulun kaupunkia standaarilla ja adressilla. Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlan muistorahaa, jetonia, on lyöty 12.9.2005 kerhoillassa.

Kerhon www- sivuja on kehitetty edelleen kerhon jäseniltä saadun aineiston avulla. Erityismaininnan arvoisia ovat Jani Oravisjärven tutkielmat BTA menetelmän käytöstä metallirahojen konservoinnissa, rahojen säilytyksestä museoissa, roomalaisista rahoista keisariajalla sekä viikinkiajan dirhemeistä.

Auvo Tirkkonen on jatkanut harvinaisten seteleiden sarjanumeroiden luettelointia. Uutuutena on alkanut erityisesti tähtiseteleiden ja myös kaikkien suomalaisten seteleiden allekirjoitusparien ja sarjanumeroiden esiintymisfrekvenssin selvittäminen. –Valtava työmaa, jossa tarvitaan myös muiden numismaatikoiden apua.

Aki Löytynoja on julkaissut Numismatiikan peruskurssin useana osana kerhon www- tietopankissa.

Esa Moilanen on toimittanut kerhon www- sivuille Suomessa nimellishintaan julkaistujen kolikoiden luettelon sekä erilaisia malleja suomalaisen setelikokoelman muodostamiseen ja rajaamiseen.

Kerho on tehnyt myös 14.3.2005 Valtionvarainministeriölle ja ja Juhlarahatoimikunnalla esityksen Oulu 400-vuotta juhlarahan lyömisestä.

Kerho on myös selvittänyt Oulu 400- vuotta rahasarjan teettämistä mahdollisten rahasarjojen valmistajien kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

KOKOUKSET

Oulun Numismaattisen kerhon tehtävänä on tarjota Oulun alueen numismaatikoille yhteinen kohtaamispaikka. Tätä varten kerho järjestää vuoden aikana 18 kokoontumista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toinen ja neljäs maanantai. Poikkeukset tästä aikataulusta ovat kerhon www- sivuilla ja jäsenkirjeissä. Helmikuun ensimmäinen kokous on sääntömääräinen vuosikokous ja joulukuun kokous on pikkujoulukokous. Kokouksia ei ole kesä- ja heinäkuussa. Kokoustoimintaan luetaan valtakunnalliset huutokaupat, joita on helmi- ja syyskuussa.

HUUTOKAUPAT

Kerhon huutokauppatoiminnasta vastaa huutokauppatoimikunta. Kerhon tavoitteena on saada järjestetyksi vuoden 2006 aikana kaksi suurta huutokauppaa. Lisäksi jokaisessa kuukausikokouksessa on jäsenistön aktiivisuudesta riippuen pienempiä huutokauppoja. Huutokauppatoiminnan säännöt päivitetään ja uudistetaan.

MATERIAALIPALVELUT JÄSENISTÖLLE

Toimintavuoden aikana kerho ostaa keräilytarvikkeita, ja välittää niitä lähes omakustannushintaan jäsenistölleen. Toimintaa jatketaan yhtä laadukkaana kuin tähänkin mennessä.

WWW-SIVUT, ESITELMÄT

Kuukausikokouksiin toivotaan esitelmiä. Jatketaan www- sivujen kehittämistä. Kerhon jäsenten toivotaan julkaisevan tutkimuksiaan.

NUMISMAATIKKOLIITON TOIMINTA

Yhdistys lähettää edustuksen liiton kokouksiin. Mikäli jäsenmäärää nousee yli sadan, kerho voi lähettää liiton kokouksiin kolme edustajaa. Tällä hetkellä edustajia on kaksi. Pyritään saamaan yhdistyksen jäsen uudelleen liiton hallitukseen.

TALOUS

Kerhon jäsenmäärä on 131. Kerhon runkotulon muodostaa jäsenmaksukertymä, joka on tällä jäsenmäärällä 131 x 7euroa. Lisäksi kerhon toimintaa tukevat huutokauppaprovisiot ja mahdolliset tarvikevälitystoiminnan tuotot. Kerhon tehtävänä ei ole kerätä pääomia, vaan mahdollisesti kertyvä ylijäämä käytetään sääntöjen mukaisen toiminnan edistämiseen.

NÄYTTELYTOIMINTA JA JÄSENHANKINTA

Kerho osallistuu vuoden aikana Oulussa järjestettäville antiikki- ja keräilymessuille.


Sähköpostiosoite