Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


SYYSKOKOUS 9.11.2009

Päivitetty 15.11.2009

PÖYTÄKIRJA

 1. Kerhon puheenjohtaja Aki Löytynoja avasi kokouksen 18:00. Kokouksessa oli läsnä 22 jäsentä.
 2. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Löytynoja. Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Moilanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Sumén ja Veli-Matti Koskela.
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty riittävän ajoissa ennen kokousta kirjepostina ja sähköpostina (23.10.). Lisäksi kokouksen esityslista on ollut 15.10. alkaen nähtävillä kerhon www-sivuilla. Kenelläkään kokouksessa läsnä olleista ei ollut huomauttamista kokouksen koolle kutsumisesta.
 4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.
 5. Esa Moilanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Näyttelytoiminta-kohdasta todettiin, että kerho ei ole vieläkään hankkinut kerhon nimellä varustettua informaatiokylttiä messuja varten. Vastuuhenkilöä asialle ei valittu.

  Käytiin keskustelua kohdasta matkat. Rauno Mäkitalo esitti, että kerho tukisi Etelä-Suomeen suuntautuvilla messu- ja huutokauppamatkoilla paitsi matkakuluja, myös majoitusta. Todettiin, että siihen on mahdollisuus, sillä kerhon hallituksella on siihen harkintavalta. Keskustelussa todettiin kuitenkin, että kerhon kannattaa tukea numismaattisia harrastuksia mahdollisimman monen kerhon jäsenen hyväksi. Matkoilla käy vain muutama jäsen. Liittokokousedustajille on aina maksettu matkat ja majoitus. Muutoksia ei tehty kohtaan matkat.

  Auvo Tirkkonen nosti esille kerhon sijoituksen korkorahastossa. Hänen mielestään raha tuottaisi paremmin, jos se olisi sijoitettuna esim. harvinaisiin seteleihin. Todettiin, että se pitää paikkansa, mutta harvinaisten seteleiden realisointi on hidasta, mikäli rahantarve tulee yllättäen. Keskusteltiin harvinaisten setelien hankkimisesta kerholle ja sijoittamisesta museoon nähtäville. Siirrettiin tämä ehdotus hallituksen valmisteltavaksi. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 hyväksyttiin.

  Hyväksyttiin Aki Löytynojan esittelemä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010. Huutokauppojen tuottotavoitetta nostettiin esitetystä. Jäsenmaksuna päätettiin pitää edelleen 7 euroa. Hyväksyttiin hallituksen esitys siitä, että vanhat jäsenet (vuonna 2009 jäsenmaksun maksaneet jäsenet) vapautetaan 7 euron jäsenmaksusta vuonna 2010.
 6. Hallituksen jäsenien valinta:
  1. Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Aki Löytynoja.
  2. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle vuodelle 2010 valittiin uudelleen Tero Kontiokari ja Esa Moilanen.
  3. Hallituksen varajäseneksi vuodelle 2010 valittiin erovuoroisen Juha Vuorion tilalle Markku Sumén.
 7. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Reijo Karppinen ja Juha Vuorio, Varatilintarkastajiksi valittiin Ahti Soronen ja Veli-Matti Koskela.
 8. Muista kokouskutsussa mainituista asioista päätettiin seuraavaa vuodelle 2010:
  1. Kerhon varainhoitajana jatkaa Aki Löytynoja.
  2. Kerhon sihteerinä jatkaa Esa Moilanen, jonka vastuulla ovat sääntömääräiset asiat ja kokoontumiset.
  3. Kerhon www-sivuista vastaavat Timo Rätti ja Lasse Vimpari.
  4. Kerhon jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenkirjeistä vastaa Timo Rätti.
  5. Kerhon huutokaupanhoitajana toimii Tero Kontiokari.
  6. Huutokauppatoimikunnan muodostavat Tero Kontiokarin lisäksi Markku Sumén, Timo Rätti, Rauno Mäkitalo ja Jani Nuorala. Huutokauppatoimikunta valmistelee valtakunnallisten huutokauppojen ajankohdat. Huutokauppojen meklarina toimii pääasiassa Markku Sumén.
  7. Teemailtojen aiheiksi nousivat seuraavat:
   • 25.1.2010: Kaarle XII:n hätätaalerit, Esa Moilanen.
   • 22.2.2010: Rahojen valokuvaus ja skannaaminen, Aki Löytynoja ja Markku Sumén.
   • 12.4.2010: Kokoelman dokumentointi, ei yksittäistä vastuuhenkilöä.
   • 20.9.2010: Allekirjoitukset 1955–1957, Auvo Tirkkonen.
  8. Päätettiin jatkaa yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa museon rahanäyttelyjen kartuttamiseksi. Vastuu- ja yhteyshenkilöksi valittiin Juha Vuorio, joka toimii talousarvion puitteissa yhteistyössä johtokunnan kanssa. Päätettiin lunastaa museolle euroarvoiset käyttökolikot vuosilta 1999–2009 ja koota 2 kpl kutakin hopeista markka-arvoista juhlarahaa vuosilta 1967–2001 museoon esille laitettavaa näyttelyä varten. Keskustelua käytiin seuraavista asioista:
   • Säilyttääkö kerho kokoelman omistusoikeuden, vai lahjoitetaanko se museolle?
   • Rajataanko hopearahakokoelma vuoteen 1994, jonka jälkeen niitä ei ole saanut ostaa nimellishinnalla.
   • Lahjoitetun kokoelman esilläolo pysyväisnäyttelyssä tukee kerhon toimintaa parhaiten. Voiko tätä liittää lahjoituksen ehtoihin sekä euro- että hopeajuhlarahalahjoituksessa? Vaarana on, että lahjoitus hukkuu museon holveihin, eikä palvele tällöin numismaattista harrastusta.
   • Valmistellaan mahdollinen yhteistyö setelikokoelman esille saattamiseksi pysyväisnäyttelyyn. (Tästä keskusteltiin enemmän kohdan 5 yhteydessä.)
  9. Päätettiin ostaa kerholle Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen kehittämä huutokauppaohjelmisto, mikäli ohjelman päivityksistä ja tukipalveluista päästään kerhoa tyydyttäviin neuvotteluratkaisuihin.
  10. Muina asioina esityslistan ulkopuolelta Juha Vuorio toi esille toiveen, että Numismaatikkoliitto puuttuisi Rahapaja Monetan toimintaan ja kieltäisi siltä sanan "Rahapaja" käytön. Vuorion mielestä sana "Rahapaja" harhaanjohtaa kokemattomia keräilijöitä pitämään Monetan tuotteita numismaattisina keräilykohteina, joita ne eivät suurimmalta osaltaan ole. Puheenjohtaja Löytynoja lupasi viedä asiaa eteenpäin liiton suuntaan.
   Eero Niemiaho kyseli huutokauppasäännöstön perään, jota oli käsitelty aikaisempina vuosina syys- ja kevätkokouksissa. Todettiin, ettei asia ole edennyt lainkaan, eikä sillä ole kerhon osalta ketään vastuuhenkilöä. Todettiin myös, että huutokauppasäännöstö on ennen kaikkea Numismaatikkoliiton asia, joka voi ohjata jäsenkerhojaan toimimaan yhteisillä pelisäännöillä valtakunnallisissa huutokaupoissa. Tero Kontiokari nosti esiin erityisesti huutokauppatoiminnan eettisen puolen. Puheenjohtaja Aki Löytynoja lupasi viedä tätäkin asiaa eteenpäin liiton suuntaan.

Aki Löytynoja, kokouksen puheenjohtaja
Esa Moilanen, sihteeri
Markku Sumén, pöytäkirjantarkastaja
Veli-Matti Koskela, pöytäkirjantarkastaja

 

Sähköpostiosoite