Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


KEVÄTKOKOUS 15.3.2010

Päivitetty 29.3.2010

PÖYTÄKIRJA

 1. Kerhon puheenjohtaja Aki Löytynoja avasi kokouksen klo 18:00. Läsnä oli 27 jäsentä.
 2. Kevätkokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Eero Niemiaho, sillä kerhon puheenjohtaja, joka on myös kerhon varainhoitaja, on esteellinen käsiteltäessä edellisen vuoden tilejä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Moilanen. Pöytäkirjantarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi valittiin Markku Sumén ja Veli-Matti Koskela.
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paperiset kutsut on postitettu noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Sähköiset kutsukirjeet lähtivät samaan aikaan. Kukaan ei vastustanut kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta.
 4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
 5. Aki Löytynoja esitteli tilinpäätöksen ja tuloksen. Esa Moilanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2009. Eero Niemiaho luki tilintarkastajien lausunnon. Auvo Tirkkonen nosti esille korkosijoituksen huonon tuoton. Aki Löytynoja mainitsi tavallisen tilin tuottavan vielä huonommin ja sillä tilillä oli vielä enemmän rahaa. Rauno Mäkitalo nosti esille jo syyskokouksessa 2009 esille tulleen ehdotuksen kerhon varojen sijoittamisesta yhteen tai kahteen arvokkaaseen seteliin ja realisoinnista muutaman vuoden kuluttua.

  Aiheesta käytiin vilkas keskustelu, jonka lopuksi todettiin, että kerholla ei ole tarvetta ryhtyä keräämään lisää varallisuutta tämänkaltaisilla sijoituskeinoilla. Todettiin, että kuvatut sijoitusmenetelmät ovat olleet viimevuosina hyvin tuottoisia. Spekulatiivinen sijoitustoiminta ei kuitenkaan palvele mitenkään kerhon jäseniä ja nykyinen varallisuus mahdollistaa jo riittävän aktiivisen kerhotoiminnan.

  Timo Ernvall ja Esa Moilanen esittivät mahdollisten ylimääräisten varojen sijoittamista kerhon 50-vuotisjuhlallisuuksiin. Nämä ehdotukset olen sihteerinä sijoittanut kohtaan 7.
 6. Kevätkokous myönsi vastuuvapauden kerhon hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille yksimielisesti.
 7. Kevätkokous keskusteli maaliskuussa 2012 pidettävistä kerhon 50-vuotisjuhlista. Markku Sumén ehdotti oman kolikon lyömistä. Käytiin keskustelua asiasta. Keskustelussa käsiteltiin kolikon, tai oikeammin mitalin, mahdollisia suunnittelijoita, ulkoasua, valmistustapoja ja kustannuksia. Keskustelussa sivuttiin myös lyöntimäärää ja mahdollista ostajien lukua ja myyntihintaa. Aki Löytynoja toi esille liittokokouksen järjestämisen Oulussa keväällä 2012. Esa Moilanen esitteli edellisessä hallituksen kokouksessa nousseita ehdotuksia dataprojektorin avulla:
  1. Arkistoluovutus ONK:n vanhoista pöytäkirjoista vuosilta 1986–2002 maakunta-arkistoon. Vuodet 1962–1986 on jo luovutettu.
  2. Oulussa pidettävä Numismaatikkoliiton liittokokous ja valtakunnallinen rahahuutokauppa maalis-huhtikuussa 2012.
  3. Rahaluovutus tai -talletus Pohjois-Pohjanmaan museoon. (Markka-arvoiset juhlarahat 1967–2001, joita kerätään parhaillaan, sekä mahdollisen maakuntakirjastossa järjestettävän setelinäyttelyn setelilahjoitus. Ks. kohta d.)
  4. Maakuntakirjaston sisääntulovitriinissä suurelle yleisölle järjestettävä rahanäyttely. Esillä olisi tavallisia käyttökolikoita ja -seteleitä. Arvokkaimmat setelit olisivat kopioita. Näyttely toimisi myös mainoksena kerhon toiminnasta.
  5. Oma mitali, kolikko tai muoviseteli. Uudet eurosetelit tulevat luultavasti olemaan muoviseteleitä.
  6. Jutun tuottaminen Numismaatikko-lehteen ja Kalevaan.
  Auvo Tirkkonen kritisoi mahdollista liittokokousta siitä, että siellä on paikalla vain paikalliset vastuuhenkilöt ja vakiovieraat muista kerhoista. Hän toivoi paikalle myös muita jäseniä.

  Kevätkokouksessa ei ollut vielä valmiutta tehdä päätöksiä 50-vuotisjuhlallisuuksista, ei edes liittokokouksen järjestämisestä. Kevätkokous siirsi asioiden valmistelun ja eteenpäinviemisen hallitukselle.
 8. Kokouksen lopuksi muina asioina Auvo Tirkkonen esitti kysymyksen kerhon liittojäsenten määristä. Timo Rätti antoi selonteon tämänhetkisestä jäsenmäärästä. Timo Ernvall kertoi kaipaavansa paikalla olevien jäsenten esittelyjä ja tietoja keräilyaiheista.
 9. Kokouksen lopuksi muina asioina Auvo Tirkkonen esitti kysymyksen kerhon liittojäsenten määristä. Timo Rätti antoi selonteon tämänhetkisestä jäsenmäärästä. Timo Ernvall kertoi kaipaavansa paikalla olevien jäsenten esittelyjä ja tietoja keräilyaiheista.

Eero Niemiaho, kokouksen puheenjohtaja
Esa Moilanen, sihteeri
Markku Sumén, pöytäkirjantarkastaja
Veli-Matti Koskela, pöytäkirjantarkastaja

 

Sähköpostiosoite