Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


KEVÄTKOKOUS 8.11.2010

Päivitetty 11.11.2010

Pöytäkirja on saatavilla myös tulostettavana PDF-versiona.

PÖYTÄKIRJA

 1. Kerhon puheenjohtaja Aki Löytynoja avasi kokouksen klo 18:00.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aki Löytynoja, sihteeriksi Esa Moilanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tero Kontiokari ja Martti Ollinen.
 3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sähköiset ja paperiset kutsut on lähetetty 28.10.2010, ja tieto kokouksesta ollut nähtävillä kerhon www-sivuilla lähes vuoden ajan
 4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Lisättiin kohtaan 8.m. juhlarahaluovutustilanne.
 5. Esa Moilanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ilman muutoksia (liitteenä tämän pöytäkirjan lopussa). Aki Löytynoja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2011. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2011 seuraavasti: varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 7 euroa. Nuorisojäseneltä, eli alle 15-vuotiaalta, ei peritä jäsenmaksua.
 6. Valittiin kerhon hallituksen jäsenet:
  1. Vuodelle 2011 kerhon puheenjohtajaksi valittiin Markku Sumén. Esitettiin kiitokset entiselle puheenjohtajalle Aki Löytynojalle.
  2. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin erovuorossa ollut Timo Rätti jatkamaan, ja kokonaan uudeksi jäseneksi valittiin Pekka Alatalo.
  3. Hallituksen varajäseneksi valittiin Lasse Vimpari puheenjohtajaksi siirtyneen Markku Suménin tilalle, ja erovuorossa ollut Martti Ollinen valittiin jatkamaan toisen kauden.
 7. Valittiin kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Vuonna 2011 tilintarkastajina jatkavat Reijo Karppinen ja Juha Vuorio. Varatilintarkastajina jatkavat Ahti Soronen ja Veli-Matti Koskela.
 8. Nimettiin vastuuhenkilöt seuraaviin kerhon toiminnan kannalta keskeisiin tehtäviin kalenterivuodelle 2011:
  1. Valittiin kerhon varapuheenjohtajaksi Tero Kontiokari.
  2. Valittiin huutokaupanhoitajaksi Tero Kontiokari. Valinnan jälkeen Tero piti puheen, jossa kehotti myös muita toimikunnan jäseniä jakamaan vastuita hänen kanssaan.
  3. Valittiin vanha huutokauppatoimikunta jatkamaan. He ovat Markku Sumén, Timo Rätti, Jani Nuorala ja Rauno Mäkitalo.
  4. Nimettiin kerhon varainhoitajaksi jatkamaan Aki Löytynoja.
  5. Valittiin keholle kaksi sihteeriä. Työjako ja henkilöt pidettiin ennallaan. Varsinaisena sihteerinä jatkaa Esa Moilanen; vastuullaan vuosikokousasiat sekä kokoontumiset, ja Timo Rätti; vastuullaan jäsen- ja tiedotusasiat.
  6. Kerhon www-vastaavaksi nimettiin edellisvuosinakin www-sivujen päivityksistä vastannut Timo Rätti.
  7. Jäsenrekisterin ylläpitäjänä jatkaa jäsenten kirje- ja sähköpostiosoitteistoa ylläpitänyt Timo Rätti.
  8. Paperisen kirjepostin postituksesta vastaa jäsensihteeri Timo Rätti. Päätettiin siirtyä pysyvästi Postita.fi-palvelun käyttöön.
  9. Yhdys-/vastuuhenkilönä antiikki- ja keräilymessuilla jatkaa varainhoitaja Aki Löytynoja.
  10. Rahojen arviointipalveluja kerhon nimissä tarjoavat tulevana vuonna huutokaupanhoitaja Tero Kontiokari ja Aki Löytynoja. Tero toivoi yhteydenotot sähköpostilla näissä asioissa. Päätettiin samalla arviointipalvelujen taksoista seuraavasti: Mikäli arviointipalvelu tehdään kolmannelle osapuolelle kirjallisesti, esimerkiksi asianajotoimistolle tai perikunnalle, on palvelu maksullinen. Palvelu on maksuton, mikäli kohteet tulevat myyntiin kerhon huutokauppoihin arvioinnin jälkeen. Pienen kokoelman arviointi maksaa 50 euroa ja ison 100 euroa. Useita tunteja tai päiväkausia kestävä arviointi tehdään tuntityönä. Henkilökohtaisessa omistuksessa olevien rahojen arviointi on edelleen ilmaista. Hallitus voi jatkossa muokata tätä ohjetta, mikäli sille on tarvetta.
  11. Päätettiin, että Oulun Numismaattisen Kerhon 50-vuotisjuhlien valmistelusta vastaa kerhon hallitus. Hallitus valmistelee ohjelmaa toimintasuunnitelman mukaisesti.
  12. Päätettiin hakea Suomen Numismaatikkoliiton liittokokousta ja valtakunnallista huutokauppaa Ouluun maalis-huhtikuussa 2012. (50 vuotta tulee täyteen 13.3.2012.)
  13. Kohdassa muut asiat Juha Vuorio esitteli kerholle kokoamansa vuosien 1952–1994 markka-arvoisten juhlarahojen kokoelman, joka on tarkoitus luovuttaa eteenpäin museolle pysyvään näyttelyyn. Koska juhlarahojen hinnat ovat edelleen alhaiset, annettiin Juhalle valtuudet jatkaa keräämistä vuodesta 1994 eteenpäin kohti vuotta 2001 markkinatilanteen mukaan.

Aki Löytynoja, kokouksen puheenjohtaja
Esa Moilanen, kokouksen sihteeri
Tero Kontiokari, pöytäkirjantarkastaja
Martti Ollinen, pöytäkirjantarkastaja

 

Sähköpostiosoite