Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen


VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA

14.2.2005 klo 18

Puheenjohtajana Timo Klemetti
Sihteerinä Esa Moilanen
Läsnä 15 jäsentä.

1§ Timo Klemetti avasi kokouksen klo 18.05.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille kaksi viikkoa aiemmin ja se on ollut näkyvillä lähes kuukauden kerhon www-sivuilla. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla niille jäsenille, joilla on oma sähköpostiosoite käytössään.

3§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Klemetti ja sihteeriksi Esa Moilanen.

4§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Auvo Tirkkonen ja Rauno Mäkitalo

5§ Vuoden 2004 toimintakertomus hyväksyttiin. Todettiin, että johtokunta on kokouksessaan 17.1.2005 erottanut 2004 jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet.

6§ Vuoden 2004 tulos, tase ja tilintarkastuskertomus käytiin läpi seuraavasti:
  • Timo Klemetti esitti tuloksen, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Tulos osoitti ylijäämää 141,50 €.
  • Keskustelua käytiin kokouskulujen nousemisesta. Todettiin, että kerholla ei ole tarkoitus kerätä varoja, vaan ne on käytetty toimintaan. Kerho on lähettänyt kustannuksellaan kerhoaktiiveja 2 kertaa vuodessa liiton kokouksiin Turkuun ja Tampereelle.
  • Keskustelua käytiin myös tarvikevaraston suuruudesta, ja miten se näkyy kirjanpidossa.
  • Puheenjohtajana tili- ja vastuuvapauden myöntämisen ajan toimi Rauno Mäkitalo
  • Hyväksyttiin tulos, tase ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2004, sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
8§ Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2005 valittiin edelleen Timo Klemetti ja sihteeriksi Esa Moilanen. Kerhon maksuliikennettä hoitaa Aki Löytynoja.

9§ A) Johtokunnan jäsenten valinta: Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Eero Niemiaho ja Juhani Paitsola jatkavat edelleen. Vanhoina jäseninä jatkavat toisen kauden Aki Löytynoja (varainhoitaja) ja Esa Moilanen.

B) Varajäsenen valinta: Varajäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut Markku Sumén ja Viljo Karvonen jatkaa toisen vuoden.

C) Huutokauppatoimikunnan valinta: Huutokauppatoimikunta täydensi itseään. Jäseninä ovat Aarne Jaakola, Eero Niemiaho, Aki Löytynoja, Atte Harvola, Auvo Tirkkonen ja Markku Sumén.

10§ Tilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Markku Mikkonen ja Mikko Autti. Varatilintarkastajiksi valittiin Antti Räsänen ja Seppo Timonen.

11§ Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2005. Kerhoillat on jatkossakin joka kuukauden 2. ja 4. maanantai.

12§ Vahvistettiin johtokunnan esittämä jäsenmaksu 7 € vuodelle 2005.

13§ Muut asiat
  • Varsinaisiksi edustajaksi Lapualle Numismaatikkoliiton kokoukseen 12.-13.3.2005 valittiin Aki Löytynoja ja Rauno Mäkitalo sekä varalle Auvo Tirkkonen ja Aarne Jaakola
  • Kerhon huutokaupoissa otetaan käyttöön provisioleikkuri. Tällöin korkein mahdollinen provisio on yhdestä kohteesta maksimissaan 50 euroa ja kaikista kohteista 100 e myyjää ja huutokauppaa kohden.
  • Oulu 400- vuotta juhlaraha tai rahasarja. Johtokunta jatkaa asian selvittämistä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Timo Klemetti, puheenjohtaja
Esa Moilanen, sihteeri
Auvo Tirkkonen, Rauno Mäkitalo: pöytäkirjan tarkastajat


Sähköpostiosoite