Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen


VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA

13.2.2006 klo 18

Puheenjohtajana Eero Niemiaho
Sihteerinä Esa Moilanen
Läsnä 20 jäsentä.

1§ Puheenjohtaja Timo Klemetti avasi kokouksen klo 18.00.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla 16.1. alkavalla viikolla sähköpostijakelussa oleville jäsenille. Perinteisen postin varassa oleville jäsenille kokouskutsu on toimitettu 27.1.2006 ja se on ollut näkyvillä lähes kuukauden kerhon www-sivuilla.

3§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eero Niemiaho ja sihteeriksi Esa Moilanen.

4§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Markku Sumén ja Veli-Matti Koskela.

5§ Vuoden 2005 toimintakertomus hyväksyttiin.

6§ Vuoden 2004 tulos, tase ja tilintarkastuskertomus käytiin läpi seuraavasti:

Timo Klemetti esitti tuloksen, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Tulos osoitti pientä ylijäämää.

7§ Hyväksyttiin tulos, tase ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2005, sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

8§ Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2005 valittiin edelleen Timo Klemetti ja sihteeriksi Esa Moilanen. Kerhon maksuliikennettä hoitaa edelleen Aki Löytynoja.

9§ A) Johtokunnan jäsenten valinta Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Esa Moilanen ja Aki Löytynoja (varainhoitaja) valittiin uudelleen. Vanhoina jäseninä jatkavat toisen kauden Eero Niemiaho ja Juhani Paitsola.

9§ B) Varajäsenen valinta: Varajäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut Viljo Karvonen, ja toisen vuoden jatkaa Markku Sumén.

9§ C) Huutokauppatoimikunnan valinta. Huutokauppatoimikunnan vuonna 2006 muodostavat Aki Löytynoja, Auvo Tirkkonen, Markku Sumén, Juha Hyötyläinen ja Rauno Mäkitalo. Huutokauppameklarina lupasi toimia edelleen Aarne Jaakola.

10§ Tilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Markku Mikkonen ja Mikko Autti. Varatilintarkastajiksi valittiin Antti Räsänen ja Lasse Vimpari.

11§ Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2006.

12§ Vahvistettiin johtokunnan esittämä jäsenmaksu 7 € vuodelle 2006.

13§ Muut asiat:
  1. Oulun Numismaattisen kerhon kunniajäseneksi nimitettiin yksimielisesti Ville Karvonen ja Antti Räsänen.
  2. Huutokauppasäännöstön hyväksyminen siirrettiin vuoden 2007 vuosikokoukseen
  3. Keskustelua käytiin kerhon järjestämästä matkasta johonkin Etelä-Suomen numismaattiseen tapahtumaan. Asia siirrettiin johtokunnan valmisteltavaksi
  4. Keskustelua käytiin tiheämmästä muistuttamisesta kerhoilloista sähköpostin avulla ja tarvikevälityksen tarjonnan laajuudesta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Eero Niemiaho, puheenjohtaja
Esa Moilanen, sihteeri
Markku Sumén Veli- Matti Koskela


Sähköpostiosoite