Huutokauppaan osallistuminen

Osallistuaksesi huutokauppaan, tulee Sinun olla jonkin Suomen Numismaatikkoliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Mikäli et ole jäsen, mutta haluat silti osallistua huutokauppaan, voit liittyä ONK:n jäseneksi ennen huutokauppaa.

Huutokauppoihin voi osallistua kahdella tavalla, joko henkilökohtaisesti huutokauppatilaisuudessa tai tekemällä kirjallisen tarjouksen ennakolta huutokaupanhoitajalle.

Mikäli olet paikalla huutokauppatilaisuudessa, toimi seuraavasti:

  • Ilmoittaudu ennen tilaisuutta kirjurille ja lunasta itsellesi huutonumero.
  • Meklarin tarjotessa haluamaasi kohdetta pidä numeroa ylhäällä meklarin näkyvillä siihen summaan asti kuin olet valmis tarjoamaan tai kunnes kohde on myyty.

Kirjallinen tarjous on hyvä keino osallistua huutokauppaan olematta itse paikalla. Se jätetään seuraavasti:

  • Kirjoita pelkästään kohteen numero sekä korkein mahdollinen summa, jonka olet valmis maksamaan kohteesta paperille, teksti- tai sähköpostiviestiin. Huomioi korotusvälit ja tarjoa niitä vastaava summa. Muussa tapauksessa huutokaupanhoitajalla on oikeus pyöristää tarjoamaasi summaa alaspäin edelliseen korotusväliin.
  • Liitä myös omat yhteystietosi (nimi, osoite, e-mail, puhelinnumero ja jäsenkerho) tarjoukseesi ja jätä tai lähetä se hyvissä ajoin huutokaupanhoitajalle.
  • Voit myös pyytää varmistuksen tarjouksen perille tulosta.
  • Voit tehdä tarjouksen myös valmiilla lomakkeella. Valitse joko Excel-dokumentti (voi täyttää tietokoneella) tai PDF-dokumentti.
  • Kirjallisen tarjouksen voi toimittaa postitse (huomioi Postin viive), sähköpostitse tai puhelimitse.

Huutokauppatilaisuudessa huutaminen alkaa pohjahinnasta. Kohteen saa pohjahinnalla, mikäli muita tarjouksia ei ole, vaikka olisikin tarjonnut kirjallisesti enemmän. Mikäli kohteesta on useampia kirjallisia tarjouksia, lähtöhinnaksi muodostuu toiseksi korkein tarjous lisättynä yhdellä korotuksella. Mikäli salissa on numeroita ylhäällä kirjallisten tarjousten päättyessä, meklari suorittaa korotuksia salissa olevien kesken. Kohteen saa se henkilö, joka pitää numeroaan pisimpään ylhäällä. Mikäli kaksi tai useampi henkilö on tehnyt samansuuruisen tarjouksen, niin ensiksi jätetty voittaa ja näin esimerkiksi kirjallinen tarjous voittaa salihuudon.

Meklari etenee seuraavin korotuksin:

alle 30 €1 €
30 – 100 €2 €
100 – 300 €5 €
300 – 500 €10 €
500 – 1000 €20 €
1000 – 3000 €50 €
3000 – 5000 €100 €
yli 5000 €200 €

Esimerkki selventänee asiaa:

Listan kohde 22, jonka pohjahinta on 30 €. Jos teet ainoana kirjallisen tarjouksen 40 € ja salissa on vain yksi henkilö, joka on valmis maksamaan kohteesta enintään 34 €, saat kohteen kyseisellä summalla 34 €.

Huudot aloitetaan tässä tapauksessa pohjahinnasta. Meklari ilmoittaa, että tarjottu 30 €. Sitten on salissa olevan vuoro, jolle hinta nousee 32 euroon. Seuraavaksi meklari huolehtii kirjallisesta tarjouksesta, osoittaa itseään ja nostaa hinnan 34 euroon. Ellei salissa oleva muuta etukäteissuunnitelmiaan, jää kohteen hinta tähän ja meklari lyö kohteen myydyksi kirjallisen tarjouksen tehneelle.

Jos salissa oleva muuttaakin mielensä, on seuraava korotus hänelle 36 € ja sitten meklarille 38 €. Jos salissa oleva haluaa vieläkin jatkaa, ottaa meklari vielä seuraavankin huudon 40 € itselleen. Tähän meklarin valtuus huolehtia kirjallisesta tarjouksesta loppuu ja jos salissa oleva pitää edelleen lappua ylhäällä, saa hän kohteen 42 eurolla. Jos siis kohteesta on kirjallisia tarjouksia, saa salissa oleva kohteen minimissään hinnalla, joka on korkein kirjallinen tarjous + minimikorotus.

Huutokaupan päätyttyä jokaisen huutajan on syytä laskea huutojensa summa ja siirtyä lunastamaan kohteita kirjurilta. Käteismaksu on suositeltavaa, mutta tunnettujen huutajien kanssa myös pankkisiirrosta voidaan sopia. Kohteen saa haltuunsa vasta koko maksun suoritettuaan.

Kohteiden lähettäminen ja postimaksut

ONK ei peri ostajilta huutomaksuja. Sen sijaan ONK veloittaa posti- ja pakkauskulut kohteiden toimittamisesta kotimaassa alla olevan taulukon mukaisesti, jos ostajan kanssa toisin ei sovita. Useamman kohteen huudot yhdistetään. Ulkomaille postitus sovitaan tapauskohtaisesti. Maksuehto on pääsääntöisesti ennakkomaksu tilisiirtona, josta voimme poiketa harkintamme mukaan.

Lähetyksen arvo / kokoLuokkaTaksa
0 – 200 €Kirjealkaen 3 €
200 – 500 €Kirjattu kirjealkaen 10 €
500 € –Postivakuutettu lähetysalkaen 21 €
Isokokoiset kohteetPakettialkaen 11 €

(Oikeus muutoksiin pidätetään)

On huomattavaa, että katoamistilanteessa posti korvaa vain vakuutetut lähetykset ilmoitetusta arvosta. Postivakuutetun lähetyksen maksimiarvo on 5000 € ja pakettia ei voi nykyään vakuuttaa. Muissa lähetysmuodoissa lähettäminen tapahtuu ostajan vastuulla. Lähettämishetkeen asti ONK vastaa kohteiden säilyttämisestä.