50 p 1864 syrjärihlaus

Vuoden 1864 50 pennin kolikosta tunnetaan kaksi eri syrjärihlausmallilla samoin kuin saman vuoden 1 markan kolikosta. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu rihlausten erot. Alempi on ns. vanhan mallin rihlaus (SNY 315.1) ja ylempi on uuden mallin rihlaus (SNY 315.2). Vanhassa mallissa rahan syrjässä olevat vaot ovat selvästi kapeampia kuin uudessa mallissa.

50 penniä 1864 syrjärihlaukset
Alempi on vanha rihlaus ja ylempi uusi rihlaus.