Oulun Numismaattisen Kerhon historiikki (21.9.2002)

Oulun Numismaattisen kerhon perustava kokous pidettiin Pohjanmiesten kerholla 13.3.1962. Katsottiin tarpeelliseksi perustaa Ouluun numismaattinen kerho, jonka toimintaedellytysten todettiin olevan erinomaiset. Kerholle hyväksyttiin säännöt, joiden mukaan yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää rahojen sekä muiden numismatiikan ja heraldiikan alojen tutkijoita ja kohteiden keräilijöitä. Sekä edistää numismaattista ja heraldista tiedettä. (Kerhon perustamissopimus 13.3.1962)

Kerhon 1. puheenjohtajaksi valittiin rakennusmestari A. Kamula, varapuheenjohtajaksi piirimyyntipäällikkö K. Närhi ja varainhoitajaksi tarkastaja L. Salo. Muiksi johtokunnan jäseniksi tulivat tri Varjoranta sekä varalle ark. hoitaja A. Liikamo ja johtaja E. Lukkarila.

Lähes koko toiminta-aikansa kerhon jäsenet ovat kokoontuneet kokouksiin joka kuukauden toisena tiistaina lukuun ottamatta kesäkuukausia. Pohjois-suomalaisten numismaatikkojen yhdistäjänä kerholle on kehittynyt varsin monipuoliset toimintamuodot. Heti yhdistyksen perustamisen jälkeen järjestettiin ensimmäinen rahanäyttely, jota varten kerholle hankittiin omat vitriinit. Ensimmäisen näyttelyn aiheena oli Suomen Suurruhtinaskunnan seteli- ja metallirahat. Sittemmin kerho on järjestänyt useita rahanäyttelyitä pääasiassa oululaisissa pankeissa.

ONK:n huutokaupat saavuttivat pian suuren suosion. Huutokauppatoimintaa on harjoitettu kokousten yhteydessä lähinnä kerhon omille jäsenille. Alkuvuosina dokumentoidun kohdemyynnin volyymin mukaan voidaan arvioida, että kerhon tähänastisen toiminnan aikana yhdistyksen kokouksissa on vaihtanut omistajaa noin 10.000-15.000 numismaattista kohdetta. Tältä pohjalta kerhon toiminta on ollut erittäin merkityksellistä ja se todistaa oikeaksi perustajajäsenten näkemyksen järjestäytymisen tarpeellisuudesta.

Yhteydenpito muihin Suomen numismaattisiin kerhoihin osoittautui toiminnan alkuvaiheessa myös hyödylliseksi. Etenkin etelä-pohjalaisten veljesseurojen kanssa kanssakäyminen oli vilkasta. Oulun Numismaattinen Kerho liittyi vuonna 1971 jäseneksi Suomen Numismaatikkoliittoon. Useat kerhomme jäsenet ovat olleet liiton aktiivisia liiton luottamustoimissa.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 1962 20 kpl. Vuonna 1970 jäsenmäärä oli kasvanut 56:een. Vuonna 2004 kerhossa oli yli 130 jäsentä.

Juhlaesitelmä kerhon 40-vuotisjuhlissa 21.9.2002.

Puheenjohtaja Timo Klemetti