Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
ONK 50 vuotta 2012
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


KEVÄTKOKOUS 14.3.2011

Päivitetty 21.3.2011

PÖYTÄKIRJA

 1. Oulun Numismaattisen kerhon puheenjohtaja Markku Sumén avasi kokouksen klo 18:15.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Auvo Tirkkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Koskela ja Rauno Mäkitalo. Todettiin, että kukaan heistä ei ole ollut vuonna 2010 hallituksen jäseniä. Sihteeriksi valittiin Esa Moilanen.
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty 11 päivää aikaisemmin kirjepostituksessa oleville jäsenille. Sähköpostitse kutsut on lähetetty 4.3.2011. Esityslista ja ehdotus toimintakertomukseksi on laitettu kerhon www-sivuille saman päivänä.
 4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 5. Sihteeri Esa Moilanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2010. Varainhoitaja Aki Löytynoja esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman sekä taseen. Samoin hän luki tilintarkastajien lausunnon kerhon tilien hoidosta.
 6. Suurempaa keskustelua ei syntynyt tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille.
 7. Esa Moilanen esitteli kerhon 50-vuotisjuhlien tämänhetkisen valmistelutilanteen edellisen hallituksen kokouksen pohjalta.
 8. Muut asiat:
  1. Oulun Numismaattisen kerhon nuorisojäsenen ikä oli syyskokouksessa 8.11.2010 päätetty 15 vuodeksi. Hallitus päätti kokouksessaan 11.1.2011 esittää, että nuorisojäsenen ikä olisi yhteneväinen Numismaatikkoliiton määrittelemän nuorisojäsenen iän 18 vuotta kanssa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.
  2. Hallitus on tehnyt ehdotuksen vuoden 2012 tili- ja kevätkokouksen siirtämisestä sääntömääräiseltä paikalta maaliskuulta huhtikuulle. Käytiin lyhyt keskustelu, jossa sihteeri esitteli kevään 2012 aikataulua. Tammi-helmikuussa olisi rahanäyttely kirjastossa. Maaliskuussa olisi liittokokous ja valtakunnallinen huutokauppa. Jos kerhon oma tili- ja kevätkokous olisi vasta huhtikuussa, niin asiat eivät ruuhkautuisi liikaa vastuuhenkilöillä. Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen aikatauluista.
  3. Puheenjohtaja Auvo Tirkkonen luovutti loppukokouksen Markku Suménille. Hänen johdolla keskusteltiin vielä Turun liittokokouksen matka- ja rahoitusjärjestelyistä. Ne ovat seuraavat: Matkaan lähtee 7 jäsentä. Heistä kahden (Tero Kontiokari ja Timo Rätti) matka- ja majoituskulut maksaa Suomen Numismaatikkoliitto, koska he ovat liiton toimihenkilöitä. Kahden varsinaisen oululaisen liittokokousedustajan matka- ja majoituskulut maksaa Oulun kerho. Keskustelua käytiin kolmen ilman edustustehtäviä matkaavan kuluista. Päätettiin seuraavaa:
   • Oulun edustajia ovat Markku Sumén ja Rauno Mäkitalo. Juha Vuorion, joka ei ennakkokaavailuista poiketen lähde matkalle, tilalle ei valittu ketään.
   • Ilman edustustehtäviä matkaavat Auvo Tirkkonen, Veli-Matti Koskela sekä Eino Jääskö.
   • Matkakulujen korottamisesta pidettiin äänestys, joka perusteella oman auton käytöstä maksettava korvaus nostetaan 160 eurosta 180 euroon.
   • Yöpymiskuluja ilman edustustehtäviä matkaaville korvataan 20 euroa yöltä.
   • Juhlaillallinen 35 euroa kustannetaan myös ilman edustustehtäviä matkaaville.

Auvo Tirkkonen, kokouksen puheenjohtaja
Esa Moilanen, sihteeri
Rauno Mäkitalo, pöytäkirjantarkastaja
Veli-Matti Koskela, pöytäkirjantarkastaja

 

Sähköpostiosoite