Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


Alla oleva artikkeli on julkaistu myös Rajan Raha 4/2011- sekä Numismaatikko 4/2011-lehdissä. Numismaatikkoliiton sivuilta löytyy myös PDF-versio artikkelista!

Päivitetty 14.9.2010

Koodinmurtajat

Eurosetelien sarjanumerokoodi paljastaa painosmäärät ja harvinaisuuksiakin.

Kirjoittaja Tero Kontiokari on ONK:n ja SNL:n varapuheenjohtaja ja PKN:n jäsen.

KANSALLISTEN VALUUTTOJEN KORVAAMINEN

Euroopan setelipainot toimivat täydellä höyryllä 1999–2002, kun Suomi ja muut EMU-maat valmistautuivat korvaamaan kansalliset valuuttansa. Tätä varten Euroopan Keskuspankki (EKP) ilmoitti tuottavansa taulukossa 1 ilmoitetut määrät uusia euroseteleitä (1). Todellisuudessa kaikki ei toteutunut täysin tuon mukaisesti, esimerkiksi Irlannin ja Portugalin 200 € ja Portugalin 500 € seteleitä ei ole laskettu liikenteeseen lainkaan ja Luxemburgin tilaukset ovat vaikuttaneet muiden maiden kiintiöihin. Painosmääriin on siksi syytä suhteutua varauksella.

Taulukko 1. EKP:n ilmoitus kansallisten valuuttojen korvaamiseen tilatusta eurosetelistöstä ennen vuotta 2002. Luvut ovat milj. kappaleita (Lähde EKP, viite 1)
Maa €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 €5–€500
Belgia 125.0 110.0 140.0 100.0 50.0 10.0 15.0 550.0
Saksa 1 158.7 1 027.2 771.9 1144.0 362.9 99.6 218.6 4 782.9
Kreikka 158.0 183.0 178.0 67.0 26.0 4.0 1.0 617.0
Espanja 308.9 281.5 547.2 655.0 103.3 12.8 15.4 1 924.1
Ranska 350.0 625.0 710.0 360.0 150.0 20.0 50.0 2 265.0
Irlanti 60.0 45.0 130.0 50.0 8.3 0.2 * 0.2 293.7
Italia 540.5 516.0 441.2 525.0 361.0 32.0 24.0 2 439.7
Luxemburg ** 6.0 3.0 13.0 11.0 3.0 2.0 8.0 46.0
Hollanti 135.0 130.0 105.0 223.0 35.0 15.0 16.0 659.0
Itävalta 150.0 150.0 45.0 60.0 105.0 20.0 20.0 550.0
Portugali 123.0 90.0 259.0 58.0 6.0 1.0 * 0.5 * 537.5
Suomi 40.0 60.0 66.0 30.0 20.0 7.0 2.0 225.0
Yhteensä 3 155.1 3 220.7 3 406.3 3 283.0 1 230.5 223.6 370.7 14 889.9

* Kyseistä seteliä ei ole laskettu liikkeelle.
** Luxemburgin tilaamat setelit painetaan tilaajamaan tunnuksin, esimerkiksi Suomen 100 € L/D2 on ilmeisesti osittain Luxemburgin tilaamaa sarjaa.

Tämän jälkeen EKP on julkistanut ainoastaan liikkeelle laskettujen setelien vuosittaiset yhteismäärät. Maakohtaisesti tiedetään myös setelien yhteismäärä, joka Suomessa vuoden 2010 lopussa oli 10 466,3 miljoonaa euroa / 235,5 milj. kpl (http://www.suomenpankki.fi/fi/setelit_ja_kolikot/eurosetelit/pages/default.aspx). Nimellisarvojen määrää tai painopaikkakohtaisia painosmääriä ei kuitenkaan ole julkaistu. Niinpä näistä on esitetty monia hyvinkin erilaisia arvauksia eri keskustelufoorumeilla, esimerkiksi EuroTracer.netin foorumilla.

MITÄ SARJANUMEROON ONKAAN KOODATTU?

Eurosetelien sarjanumerossa on ensiksi kirjain, joka kertoo tilaajamaan (Suomi = L), sitten tulee kymmenen numeron juokseva sarja ja viimeisenä on tarkistusnumero, joka tasaa kirjaimen ja numeroiden yhteenlasketun summan lukuun 8 (kuva 1). Lisätietoa sarjanumeron lukemisesta ja muuta eurosetelitietoutta löytyy Numismaatikon ja Rajan Rahan sivuilta ja esimerkiksi Oulun Numismaattisen Kerhon kotisivuilta (2–5).

Sarjanumero on kuitenkin usein muutakin kuin vain setelin tunniste. Yksityisiin (Tero Kontiokari, Jari Heine) ja julkisiin (http://www.eurotracer.net/statistics/notes.php) tietopankkeihin on syötetty jo yli 23 000 L-setelin sarjanumerot. Näitä apuna käyttäen sarjanumeroiden summittaisuudesta hahmottuu säännönmukaisuuksia, joita analysoimalla koodi on alkanut avautua. Koodi ei kuitenkaan ole kaikille euroseteleille yhteinen, vaan ilmeisesti kaikilla kansallisilla keskuspankeilla (tai painotaloilla?) on oma hieman toisistaan poikkeava koodiavain. Seuraavassa esitetty koskee euroajan alussa Suomen tilaaman L-setelistön sarjanumerokoodia eli Duisenbergin allekirjoittamia L-seteleitä. Sama koodi toimii myös 100 € L/H-sarjassa, jossa on jo Jean Claude Trichet´n allekirjoitus, mutta muun uudemman L-setelistön koodia ei ole vielä kokonaan ratkaistu. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä esitys on rajattu Duisenbergin L-setelistöön.

Eurosetelien sarjanumero muodostuu kirjaimesta ja 11 numerosta. Sarjanumeron kolme ensimmäistä numeroa näyttävät koodaavan tilauserää ja numerot 4–5 setelin paikkaa painoarkilla. Numerot 6–10 ovat juokseva arkkinumero ja viimeinen numero 11 jo aiemmin mainittu tarkistusnumero (kuva 1).

Kuva 1. Suomen Duisenbergin L-seteleiden sarjanumeron rakenne.

TILAUSERÄT

Luokittelu tilauserien mukaan osoittaa sen, että aluksi Seteciltä tilattiin 98 tilauserää kaikkia nimellisarvoja. Myöhemmin tilausta täydennettiin hankkimalla lisää 20 € (tilauserät 99–111) ja 100 € seteleitä (tilauserät 112–141) (taulukko 2).

Taulukko 2. L/D ja L/H Duisenberg setelien tilauserät
001–011 100 € D1
012 Puuttuu
013–035 20 € D1
036–040 Puuttuu
041–057 50 € D1
058–062 200 € D1
063–076 5 € D1
077–096 10 € D1
097–098 500 € D1
099–111 20 € D1
112–128 100 € D1
129–139 100 € D2
140 100 € D1 ja D2
141 100 € D1
200–213 50 € H6, yksittäisiä H5 seteleitä erissä 204 ja 205
214 50 € H7

* D1,2 = Setec laatat 001 ja 002.
* H5,6,7 = Thomas De La Rue, laatat 005, 006 ja 007.

Osa 50 € setelistöstä tilattiin Englannissa toimivalta Thomas De La Ruelta (TDR) tilauserinä 200–214, mutta numerosarjan kooditus säilyi entisenlaisena, mistä voinee vetää sen johtopäätöksen, että koodista oli päätetty etukäteen joko Suomen Pankissa tai sitten Setecillä. Miksi sitten osa tilauserästä ulkoistettiin? Voidaan spekuloida, että Setecin kapasiteetti ei riittänyt koko korvaavan setelistön tuottamiseen tai että tilaustarve tulikin EKP:n suunnalta, esimerkiksi varmuusrahaston tarpeisiin. Toisaalta varmuusrahastot lienevät myöhempää perua. Joka tapauksessa kaikkia mainittuja tilauseriä on laskettu liikkeelle — useimpia jo heti euroajan alussa. Mikä sitten selittää puuttuvat tilauserät? On mahdollista, että tarve arvioitiin todellisuutta suuremmaksi tai sitten nämä setelit odottavat parempia aikoja EKP:n varmuusvarastoissa. Teoriassa joitakin puuttuvia painoeriä voisi vielä ilmaantuakin, mutta rekisterissä oleva setelimäärä on jo niin iso, että uusien löytyminen on epätodennäköistä.

PAIKKA PAINOARKISSA

Painoarkin paikka ilmaistaan setelissä kahtaalla: sarjanumerossa numeroilla 4–5 oheisen arkkikoosta riippuvan systematiikan mukaan ja suorempaan painopaikkakoodissa (kaksi viimeistä merkkiä) kirjaimen kertoessa rivin ja numeron sarakkeen (taulukko 3). Omista Duisenbergin L-seteleistäsi voit testata koodin toimivuutta näin: katso sarjanumeron numerot 4–5, hae koodi taulukosta 3 ja kurkista sitten setelin selkäpuolelta painokoodin kaksi viimeistä merkkiä: niiden pitäisi olla samat kuin taulukosta löytämäsi!

Taulukko 3. Sarjanumerot 4–5. ilmaisevat setelin paikan painoarkissa
  Setec Setec Setec Thomas De La Rue
  50–500 € L/D 20 € L/D 5–10 € L/D 50 € L/H
N:o Arkissa 5x4=20 Arkissa 6x5=30 Arkissa 7x5=35 Arkissa 8x5=40
01 E1 F1 G1 H1
02 D1 E1 F1 G1
03 C1 D1 E1 F1
04 B1 C1 D1 E1
05 A1 B1 C1 D1
06 E2 A1 B1 C1
07 D2 F2 A1 B1
08 C2 E2 G2 A1
09 B2 D2 F2 H2
10 A2 C2 E2 G2
11 E3 B2 D2 F2
12 D3 A2 C2 E2
13 C3 F3 B2 D2
14 B3 E3 A2 C2
15 A3 D3 G3 B2
16 E4 C3 F3 A2
17 D4 B3 E3 H3
18 C4 A3 D3 G3
19 B4 F4 C3 F3
20 A4 E4 B3 E3
21   D4 A3 D3
22   C4 G4 C3
23   B4 F4 B3
24   A4 E4 A3
25   F5 D4 H4
26   E5 C4 G4
27   D5 B4 F4
28   C5 A4 E4
29   B5 G5 D4
30   A5 F5 C4
31     E5 B4
32     D5 A4
33     C5 H5
34     B5 G5
35     A5 F5
36       E5
37       D5
38       C5
39       B5
40       A5

ARKINNUMEROT JA ARVIOIDUT PAINOSMÄÄRÄT

Seteliarkkien juokseva numerosarja on numeroiden 6–10 muodostama viisinumeroinen luku eli maksimissaan yhdessä tilauserässä on 99 999 arkkia. Tilastoja analysoitaessa kaikkia välillä 0–99 999 olevia arkinnumeroita löytyykin Setecin painamista seteleistä (taulukko 4). TDR:lla painetuissa seteleissä suurimmat numerot ovat kuitenkin hieman alle 60 000, joten voi olettaa, että tässä setelissä numerointi on jatkunut (tai alkanut) arkkinumeroon (-sta) 60 000. Myös sarjan alapäästä puuttuu numeroita ainakin setelisarjassa 50€ L/H7. Koska tilauserän teko usein aloitetaan suurimmasta arkista ja jatketaan pienempiä numeroita kohti, on ilmeistä, että tällä laatalla valmistettu arkkimäärä on maksimiarkkimäärää pienempi täsmäten painoksen tilattuun määrään (taulukko 4).

Kun tunnetaan tilauserien lukumäärä (A), yhden tilauserän arkkimäärä (B) ja arkissa olevien setelien lukumäärä (C), painos saadaan yksinkertaisella kertolaskulla A x B x C. Taulukkoon 4 on laskettu tunnettujen sarjanumeroiden perusteella arvioidut painosmäärät.

Taulukko 4. Suomen Duisenbergin L-setelien arvioidut painosmäärät
Nim.arvo Setelien lkm Tilaus-
erien lkm
Pienin löydetty arkin n:o Suurin löydetty arkin n:o Arvioitu arkkimäärä Arkin koko Arvioitu painosmäärä (Milj. seteliä)
5 € 1916 14 000** 999** 99 999 7x5 = 35 49
10 € 1426 20 000** 997** 99 999 7x5 = 35 70
20 € 831 36 000** 998** 99 999 6x5 = 30 108
50 € D1 780 17 000** 989** 99 999 5x4 = 20 34
50 € H6 831 14 000** 599** 60 000 8x5 = 40 33.6
50 € H7 13 1 01016 09823 9 000–10 000 8x5 = 40 0.36–0.4
100 € D1 1161 30 000** 998** 99 999 5x4 = 20 60
100 € D2 768 12 000** 999** 99 999 5x4 = 20 24
200 € D1 91 5 00400 97816 87 000–99 999 5x4 = 20 8.7–10
500 € D1 62 2 00318 716** 72 000–99 999 5x4 = 20 2.9–4

** merkit korvaavat arkkinumeron kaksi viimeistä numeroa, jotka EuroTracer.netin tilastoinneissa peitetään turvallisuussyistä.

Verrattaessa taulukoitten 1 ja 4 painosmääriä nähdään, että 5, 10, 50, 200 ja 500 € D1-sarjoissa toteutumat ovat lähellä ilmoitettuja määriä. Sen sijaan 20 ja 100 € D painosmäärät ovat 2–3 kertaiset myöhempien tilauserien 99–111 ja 112–141 vaikutuksesta. Myös koko 50 € H-sarja on ylimääräinen alun perin ilmoitettuun tilauskantaan verrattaessa.

HARVINAISUUKSIA

Painosmäärien perusteella harvinaisimmat setelit löytyvät 50 € L/H-sarjasta. Valtaosa näistä seteleistä on painettu painolaatalla H6, jolla siis tehtiin reilut 33 miljoonaa seteliä 14 eri tilauseränä. Tänään kiertämätön ja virheetön H6 maksaa keräilijälle noin 100 €. Tämä kertoo siitä, että tavallinenkin on tullut hankalasti saatavaksi eurojen nopean kierron ja kulumisherkkyyden takia ja koska Keski-Euroopassa eurosetelikeräily on todella suosittua. Käytännössä kaikki Duisenbergin L-setelit maksavat tänä päivänä reilusti yli nimellisarvonsa.

Kaikkein vaikein tilauserä on koko sarjan lopettava erä 214. Se tehtiin uudella pääosin Portugalin M-seteleihin käytetyllä H7 painolaatalla (kuva 2). Hyvin pieni — maksimissaankin alle ½ miljoonan setelin — painos ja lyhyt jakeluaika tekevät siitä yhden vaikeimmin löydettävistä euroseteleistä koko euroalueella. Eipä ihme, että ainoa toistaiseksi huutokauppaan päätynyt seteli 5-kuntoisenakin maksoi 1800 € ONK:n kevään 2011 huutokaupassa ja jäi onneksi kotimaahan useiden ulkomaisten tarjousten jälkeen (6). Vaikka näitä seteleitä on etsitty viimevuodet hyvinkin intensiivisesti, niitä tunnetaan kokoelmissa ainoastaan 4–5 kpl (kaikki Suomessa), näistä yksi on kuntoluokkaa 9 (kuva 2) muiden ollessa huutokaupatun kaltaisia tai huonompia. Lisäksi ETN:n seurantadataan on syötetty neljä muuta ilmeisesti kiertoaan jatkanutta seteliä, syötöt ovat tapahtuneet 2003–2007 Helsingissä (1 kpl), Hämeenlinnassa (1 kpl) ja Saksassa (2 kpl) ja lisäksi yksityisistä rekistereistä (JH, TK) löytyy 4–5 kiertoa jatkanutta seteliä.

Kuva 2. 50 € L/H7 tilauserästä 214, painos < ½ miljoonaa (RRR).

Erikoisin ja ehkä kaikista euroseteleistä vaikein on kuitenkin saman laatalla H5 tehty painos, jota kokoelmissa tunnetaan 3 kpl, nämäkin kaikki Suomessa (kuva 3). Näiden lisäksi ETN:stä löytyy kolme Saksassa syötettyä H5 seteliä, kaksi vv. 2006–2007 ja yksi v. 2009. Vertailun vuoksi yhtenä Euroopan vaikeimmista seteleistä pidettyä Irlannin 500 € T/F ETN:stä löytyy 12 kpl ja kokoelmista kymmeniä.

50 € L/H5 synty on pienimuotoinen mysteeri. Setelit ovat ETN:n mukaan tehty kolmen tilauserän sisällä, nimittäin 204, 205 ja 211, mutta kaikki kokoelmakappaleet ovat eristä 204 tai 205. Itse epäilen vahvasti viimeistä ETN:n 211 painoerän seteliä virhesyötöksi, koska sen ja muiden H5 havaintojen välillä on vuosia ja muiden synty näyttää tapahtuneen hyvin lyhyenä hetkenä painoerien 204 ja 205 vaihteessa. Näyttää siltä, että H5 painolaatalla tehtyjä arkkeja olisi painokoneeseen päässyt juuri 204 erää lopetettaessa ja 205 erää aloitettaessa — olettaen, että ensin on painettu isot arkkinumerot. Tästä välistä löytyy kuitenkin myös useita laatalla H6 painettuja seteleitä, eli molemmat laatat ovat olleet käytössä yhtä aikaa tuossa välissä. Olisiko siis painotalon nurkkaan jäänyt laatalla H5 painettua (osin viallista???) paperierää, joka olisi päässyt koneeseen yksittäisinä arkkeina tuona aikana? Montaa tällaista seteliä tuskin enää löytyy, joten jos joku ei astu esiin TDR:lta ja tunnusta "minä sen tein", syntymekanismi ja todellinen painosmäärä jäänevät arvoitukseksi. Pieni tuo painos joka tapauksessa on!

Kuva 3. 50 € L/H5 tilauserästä 204, painos tuntematon (RRRRR).

Myöskin 100 € painoerä 140 on mielenkiintoinen, koska sen aikana on palattu hetkeksi takaisin laattaan D1 D2:n sijasta. Sarjanumeroiden perustella erä aloitettiin ja lopetettiin D2 sarjalla: L14005051***–L14015947***, D1 seteleitä taasen näyttää painetun tilauserän keskivaiheilla, tunnetut setelit (13 kpl) ovat L14003481***–L14002538***. Näyttää siis siltä, että tämänkin tilauserän keskellä olisi heitetty painokoneeseen erä D1 arkkeja aivan kuten 50 € L/H5–H6 tilauserissä 204 ja 205. Erä 141 taas tehtiin kokonaan laatan D1 paperille. Rikkoontuiko laatta D2 vai miksi näin toimittiin jäänee epäselväksi.

MITEN UUSI TIETO VAIKUTTAA KERÄILYYN?

Euroseteleitä on perinteisesti kerätty tilaajamaan, painon, painolaatan ja allekirjoitusten erilaisina yhdistelminä. Suomessa moni on tyytynyt keräämään vain L-setelien perussarjan 5–500 €. Uuden tiedon valossa nyt voi esimerkiksi kerätä tilauseriin perustuvan sarjan, jolloin Duisenbergin L-seteleistästäkin saa jo 151 kohdetta. Harrasteen hinta on tällöin tasan 8790€, jos setelit sattuu saamaan kierrosta. Ja sitten pitäisi vielä saada tuo 50 € L/H5 — tai oikeastaan kaksi, yksi molemmista painoeristä, mieluiten kiertämättömänä! Ultimate-harrastaja voisi vaikka yrittää löytää pienimmät (00001) ja suurimmat (60 000 ja 99 999) arkkinumerot. Uuden tiedon myötä pienin teoreettinen sarjanumerokin kasvoi melkoisesti. Se on nyt 100 € L/D1 tilauserästä 001 eli sarjanumerologiikan mukaan se olisi L00101000012 – osuiko lotto? Tällä hetkellä pienimmän L-sarjanumeron titteliä kantaa ETN:stä löytyvä seteli 100 € L00101631***. Näiden lisäksi itse tutkailen seteleitä päivittäin toivoen löytäväni jonkun kadonneista painoeristä eli katselen 012- ja 036–040-alkuisia L/D-seteleitä ja kaikki L140-alkuiset kiinnostavat myös. Haasteita siis riittää!

VIITTEET

  1. http://www.ecb.int/press/pr/date/2001/html/pr011005.en.html
  2. Kontiokari Tero, Numismaatikko 2/2009
  3. Heinonen Antti, Numismaatikko 4/2009
  4. Kontiokari Tero, Rajan Raha 3/2010
  5. http://www.oulunnumismaatikot.fi/tietopankki/eurosetelit.html
  6. http://www.oulunnumismaatikot.fi/huutokaupat/kuvat/20110502/slides/kohde_466_a.html

KIITOKSET Jari Heineelle aineiston käyttöoikeudesta sekä tekstin kriittisestä lukemisesta ja tärkeistä tarkennuksista.

 

Sähköpostiosoite