1 mk 1864 syrjärihlaus

Vuoden 1864 1 markan kolikko tunnetaan kahdella eri syrjärihlausmallilla. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu rihlausten erot. Keskellä oleva on ns. vanhan mallin rihlaus (SNY 397.1) ja reunoilla olevat ovat uuden mallisia rihlauksia (SNY 397.2). Vanhassa mallissa rahan syrjässä olevat vaot ovat selvästi kapeampia kuin uudessa mallissa.

1 mk 1864 rihlaukset
Reunoilla uusi ja keskellä vanha rihlaus.