Teams-kokous Euroseteleiden keräämisestä

Myös helmikuun kokoukset Höyhtyän Välkkeellä on peruttu!

22.2.2021 järjestetään kuitenkin Teams-kokous Euroseteleiden keräämisestä. Asiasta tarkemmin sähköisessä kerhokirjeessä.

Esitelmäpohja on nähtävillä SNY:n eurokerhon sivuilla: https://snynumis.fi/eurokerho/.